At få en uddannelse svarende til intellekt og ønsker


Målgruppe: Ordblinde, forældre og mentorer (folkeskole og ungdomsuddannelse mv.)


Denne tekst fortæller, hvordan en ordblind ved at arbejde struktureret, ikke læsende, fra billeder over i tekst, kan få en ønsket uddannelse.

Samtidig er det min erfaring, at udvikling kun drives af lyst og interesse. Det vil sige, en ordblind bør gennem brug af sit lokale bibliotek, internet, snak med andre mv. - hente al mulig viden om sit interesseområde. Mentorerne er en yderst vigtig støtte.

Det bør nævnes, at ”børn og unge med svære læsevanskeligheder generelt ikke ved meget om, hvilken hjælp og hvilke tilbud, de har krav på.” (Nota (2011)Hjælpemidler og adgang til læring blandt børn og unge med ordblindhed / svære læsevanskeligheder, Kbvn Epinion, side 20).

At læse kan virke svært, uoverkommeligt og frygtskabende for nogle ordblinde. De kan udvikle mange problemer med at lære noget og blive handlingslammede (tillært hjælpeløse). Vores børn kom ud af denne fase ved at eksperimentere inden for el, it, krudt, kemi og sejlsport. Men for at kunne dette blev børnene nødt til at bruge den svære, lille tabel og få styr på, hvordan tal skrives - selvværdet voksede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematik:

Tallineal:

Den lille tabel og bogmateriale:

For mange ordblinde er det yderst vanskeligt at lære den lille tabel. Her er det min erfaring, at den enkelte bør have tabellen liggende ved siden af sig, mens han regner, så han nemt kan se at 7 x 8 er 56 og kontrollere, at han ikke har skrevet forkert!

Jeg mener, at den ordblinde ikke bør bruge lommeregner daglig, før han kommer i 1. g. - Han bør forbydes at læse matematik (kun mentor læser eventuelt) og springe over tekstopgaver samt opgaver, som er for lette. Af materialer kan nævnes forlagetdelta.dk’s Rema 2a til Rema 8 samt Basisgeometri og Geometri 89. Baskerville.dk’s Hest mv. er særdeles underholdende.

 

 


Der skal i hele forløbet arbejdes med studieteknik og struktur.

Den ordblinde er derefter klar til at starte i Teknisk matematik af P. Madsen (B og A niveau), heri regnes og læses kun opgaver med grøn streg! Mens der læses et ord ad gangen, tegnes skitse, og faktaoplysninger skrives på papiret ved siden af skitsen (smal korttidshukommelse). Eks. fra Teknisk matematik:

Er der ord i den aktuelle opgave, der ikke forstås, findes ved hjælp af stikordsregisteret den side, hvor ordet er forklaret. Nu anvendes ”søgelæsning” til at finde ordet.


Den ordblinde klarer sig selv!

Tingene, der er på linealen (længde 30 cm), er ting, som børnene har hentet i legekassen. Det er legesager, som de har set med fingrene, smagt på, lugtet til og elsket. Tingene er limet på linealen. Det er vigtigt, at det er barnets egne ting, og at barnet med fingrene kan mærke på tingene, mens det tæller og samtidig kigger på det skrevne tal ovenover. Denne måde støtter barnet i indlæringen af taltegnene.

Vores børn brugte linealen til og med 3. kl. Sammenhørende felter var farvede med samme baggrundsfarve, vi havde brugt deres egne farver. Børnene bestemte selv hvilke ting, der skulle limes på deres lineal.

Linealen gør det meget nemmere for barnet at se, hvilket antal (mængde) svarer til hvilket tal!

Bemærk, at et-tallet er en streg, og at der ved 5-tallet udover de fem ting, er en stor ting. Denne ting bruges, som mængden fem under 6, 7, 8 og 9.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Naturfag, biologi m. flere:


Ordblinde læser både bogen med billederne og den digitaliserede udgave og skal have adgang til begge for at kunne følge med i undervisningen og indgå i denne som alle andre!
Indlæste bøger fås fra www.KLO.dk (tlf. 75363178), materialer fra www.EMU.dk vælg fx grundskole, elever. Lad ørerne eller en computers talesyntese læse teksten!

Dansk og litteratur


Her tænker jeg på en vægt med to skåle. I venstre skål anbringes bogstaver, grammatik og det at lære at læse og skrive! I højre skål anbringes litteraturen (læses med pc’en) og det at skrive en tekst efter princippet ”Nej farfar! For vi børnestaver”, hvor stavefejl og skrivemetoder er korrekte! ”Gennem at skrive bliver jeg skriver”.

Det er yderst vigtigt tydeligt at gøre den ordblinde bevidst på, om der arbejdes i venstre eller højre vægtskål - det, der foregår i venstre skål, kan være yderst krævende for den ordblinde! I skriveprocessen er det vigtigt at hjælpe den ordblinde med struktur og stikord. Vedkommende kan have en smal arbejdstid op til 15 min.
Litteratur fås fra www.nota.nu og www.e17.dk.
 

 

 

 

:
 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Sprog


Her er det nødvendigt, at ”sproget” findes indscannet på usb-pen og kan læses af en læsemaskine. På den måde kan den ordblinde deltage i undervisningen, som alle andre, selvom han ikke læser trykt tekst.
En ordblind skal følge al sprogundervisning og være stolt af et 2 tal!
Det er vanskeligt at få en ungdomsuddannelse, når man er fritaget for sprog!
 

Værktøj


En ordblind bør skrive næsten al tekst på computer, kun tal og matematik skrives i hånden, på den måde reduceres mængden af fejl væsentligt. En ordblind bør skrive med alle ti fingre, så fx b og d bliver en tast i hver sin finger.
Når han først har lært dette, vil den rette finger ryge ned på den rette tast, når han tænker på bogstavet. Hvis han skal bruges en masse energi til at lede efter den rette tast, glemmer han let, hvordan han vil stave ordet, og hvad han har i sinde at skrive. Det har en stor betydning, at han kan holde øjnene på skærmen. Et program til at lære at skrive med alle fingre kunne være TAST (ordblindranders@jubii.dk). Programmet indeholder rigtige ord, sætninger og grammatik. At lære at skrive med alle fingere gør det lettere for den ordblinde at skrive.

Ved at fjerne frygten for at skrive bliver skrivningen mere overskuelig - mindre som et uhyre. Kløerne tages fra uhyret, den tillærte hjælpeløshed aflæres og selvværdet vokser.


1. Når der skal skrives opgave, skriver den ordblinde titlen på opgaven på pc'en, dernæst ordet indledning, så ordet slutning, der gemmes. Han holder pause, tager fx et billede med en mobiltelefon.
 

2. Nu laves stikord (brainstorm): Billedet sættes ind, alle indfald skrives mellem indledning og slutning. Gem, hold pause og tal med andre. Vælg et af indfaldene og skriv om det. Gem, hold pause og tal med andre. (Det er en god idé at lade stikordene være billeder, disse hjælper en smal korttidshukommelse).
 

3. Når opgaven er færdig, bør den ordblinde samt mentor /sekretær / tekstbehandlingens stavekontrol lave stavekontrol og sætte tegn, så eventuelt ulæselige bliver læseligt.
 

NB: Stave- og grammatikkontrol i tekstbehandlingen skal ikke være aktive under skriveprocessen. Ret nænsomt og ikke med rødt!
 

Gennem brugen af ovennævnte arbejdsmåde og med en mentor på sidelinien kan en ordblind, som alle andre, få en uddannelse svarende til intellekt og ønsker! Er der eventuelle uddybende spørgsmål, så ring på 86 25 53 90
 

Lena Utoft, lu@ordblind.com